Litet diagnostiskt prov i svenskt skriftspråk

I förra veckan deltog jag på Regionförbundets evenemang Kompetensforum i Uppsala. Förutom en kort presentation av min verksamhet bidrog jag med ett litet diagnostiskt prov (frivilligt) där deltagarna kunde testa sina kunskaper i svenskt skriftspråk. Jag inviger härmed min nya blogg med att lägga upp det provet, så kan den som vill skriva det. Det är alltså sådant här vi språkvetare sysslar med om dagarna (bland annat).

 

1. Stryk under de begrepp som ska skrivas ihop, alltså som ett ord.

mitt + emellan                       julgrans + plundring

tvärt + emot                   ner + för                           i + stället

 

2. Stryk under det pronomen som är korrekt i meningen – de eller dem.

De / dem som inte får en julklapp av chefen säger upp sig vid årets slut.

När de / dem inte svarade i telefonen gick vi hem till de / dem och knackade på.

Jag gillar inte de / dem här nya musmattorna.

 

3. Skriv om följande uttryck så att de blir korrekta enligt svenska skrivregler.

Kaffe och thé _____________________________

Två rockkoncerter _____________________________

Ordagrannt översatt _____________________________

Mitt orangea kuvert _____________________________

Våran succé kommer tillbaks _____________________________

Mellan den 9-15 oktober _____________________________

En chevréost och två avokados _____________________________

 

 

Facit

1. mitt emellan, julgransplundring, tvärtemot, nerför, i stället

_____ / 5 poäng

2. De som inte får en julklapp av chefen säger upp sig vid årets slut.

När de inte svarade i telefonen gick vi hem till dem och knackade på.

Jag gillar inte de här nya musmattorna.

_____ / 4 poäng

3. Te stavas precis som det låter.

Konserter stavas med s.

Ordagrant stavas med ett n.

Orange går inte att böja. Skriv antingen mitt orange kuvert eller mitt orangefärgade kuvert.

Skriv vår och tillbaka – ”våran” och ”tillbaks” är talspråk.

Skriv antingen 9-15 oktober eller mellan 9 och 15 oktober.

Osten stavas chèvre (där è uttalas som ä). Pluralformen av avokado är avokador.

_____ / 7 poäng

Totalt: ________ / 16 poäng

Resultat:

13-16 poäng: Mycket bra! Du har koll på skrivregler – åtminstone när du får tänka efter. Hör av dig om du har funderingar kring meningsbyggnad, stil och anpassning i dina texter.

8-12 poäng: Ganska bra, men dina texter innehåller nog en hel del språkfel som skulle behöva rättas till. Här kan du få hjälp av en språkvetare – se nedan.

0-7 poäng: Du är i skriande behov av en språkvetare! Hör av dig till mig så hjälper jag dig.