Nu får även svenska filmer textremsa

Från och med den 19 december visas alla filmer på SF bio – inklusive de svenska – med svensk textremsa. Det beslutet har tagits med tanke på döva och hörselskadade. En bidragande faktor är också (enligt SVT.se) lagarna mot diskriminering, som skärps från och med nästa år.

Föga förvånande har beslutet mötts av negativa reaktioner från en del håll. Man oroar sig bland annat över att den ”komiska tajmingen” i komedier ska bli lidande – att texten ska avslöja det roliga i förväg. Men det kan lätt förhindras genom en väl genomtänkt tidkodning av undertexterna. Låt säga att en person ställer en fråga och en annan person svarar något överraskande och komiskt. Då bör den som sköter tidkodningen av textrutorna se till att frågan och svaret hamnar i varsin textruta. Svaret kodas så att det dyker upp i text samtidigt som repliken yttras. Därmed avslöjar man inget i förväg.

En del kanske tycker att textremsan blir ett störande inslag i tevebilden. Men jag tror att vi svenskar i allmänhet är så vana vid att se film och teveprogram med text att det inte kommer att göra någon direkt skillnad för oss att även svenska filmer textas. Däremot gör det förstås stor skillnad för dem som har svårt att höra. I Sverige finns över 1 miljon människor som har någon form av hörselnedsättning, skriver SF Bio på sin hemsida. Det tycker jag är en ganska stor anledning att börja visa alla filmer med textremsa.

Dessutom kommer det att underlätta för alla som håller på att lära sig svenska. En generell uppfattning bland de svenskelever som jag har haft är att svenskar pratar extremt fort och att det är mycket lättare att förstå skriven svenska än talad (vilket för övrigt är en anledning för oss lärare att lägga extra fokus på hörförståelse och uttal!). Att se en svensk film med textremsa är ett utmärkt sätt för dem att kunna öva på att lyssna och samtidigt få en mer begriplig ”förklaring” till det de hör – på samma språk som de hör det. Ibland tycker jag själv att det känns bättre att ha engelsk text till en engelskspråkig film, för att jag då slipper ha två språk igång i huvudet samtidigt. Och när jag missar något som sägs kan jag läsa det på originalspråket och då ”höra” det i efterhand, i stället för att utifrån den svenska texten försöka lista ut vad som sades på engelska.

Även vi som hör bra missar någon replik ibland. Är man lite disträ kan man lätt tappa fokus i någon sekund. Nu får vi en chans att ta igen det vi missat – även i svenska filmer.