Om mig

Jag är språknörd, hispanofil, svensklärare, skribent och evig student. Mer specifikt är jag språkvetare med examen från Språkvetarprogrammet i Uppsala. Mina arbetsområden är språkundervisning samt översättning, språkgranskning och textproduktion. Jag är ständigt på jakt efter nya, spännande uppdrag.

I bagaget har jag fem års studier i språk och lingvistik, som ledde fram till en kandidatexamen i spanska. I min utbildning ingick förutom spanska även svenska, svenska som andraspråk, franska, lingvistik och ett antal kortare språkrelaterade kurser. Jag gjorde även praktik på Språktidningens redaktion i Stockholm samt studerade en termin på universitet i Granada i Spanien. Resor har alltid varit en viktig del av mitt liv. Jag har tillbringat totalt tre år utomlands, mest i Spanien, Frankrike och Sydamerika men även i andra länder i Asien och Europa.

Jag har arbetat med undervisning i svenska som andraspråk sedan 2011; på Uppsala International Summer Session, på Folkuniversitetet i Uppsala och som svensklektor på universitetet i Lille i Frankrike (genom Svenska Institutet). Jag har även haft ett antal enskilda studenter. Nu under höstterminen 2017 undervisar jag i Basic Swedish på Uppsala Universitet.