Om mig

Jag är språkvetare med examen från Språkvetarprogrammet i Uppsala. Mina arbetsområden är språkundervisning samt översättning, språkgranskning och textproduktion. Jag är ständigt på jakt efter nya, spännande uppdrag.

I bagaget har jag fem års studier i språk och lingvistik, som ledde fram till en kandidatexamen i spanska. I min utbildning ingick förutom spanska även svenska, svenska som andraspråk, franska, lingvistik och ett antal kortare språkrelaterade kurser. Jag gjorde även praktik på Språktidningens redaktion i Stockholm samt studerade en termin på universitet i Granada i Spanien. Resor har alltid varit en viktig del av mitt liv. Jag har tillbringat totalt tre år utomlands, mest i Spanien, Frankrike och Sydamerika men även i andra länder i Asien och Europa.

Jag har arbetat med undervisning i svenska som andraspråk sedan 2011, bland annat på Uppsala International Summer Session, på Folkuniversitetet i Uppsala, som svensklektor på universitetet i Lille i Frankrike (genom Svenska Institutet) och på Uppsala Universitet. Sedan januari 2018 undervisar jag på The Swedish Program i Stockholm. Under 2019 skrev jag också en lärobok i nybörjarsvenska för internationella studenter, som ännu inte har publicerats men som jag använder på mina egna nybörjarkurser.