Texttjänster

 

Textproduktion:

Jag skriver texter ämnade för exempelvis webbsidor, informationsbroschyrer eller nyhetsbrev.

Områden som jag brinner lite extra för är turism och resor, mat och dryck, språkvetenskap och pedagogik.

 

Textgranskning:

Jag förbättrar befintliga texter på två nivåer. Granskningen kan ske på en av nivåerna eller på båda.

Korrekturläsning – rent språklig granskning. Jag kontrollerar stavning, grammatik, syftning, ordval osv.

Språkgranskning – jag förbättrar formuleringar, justerar indelning av information, kontrollerar tydlighet/läsbarhet, mottagaranpassning mm.