Undervisning

 

Vill du studera svenska?

Jag arbetar som lärare i svenska för vuxna. Hos mig kan du få lektioner på tider som passar dig och lära dig på det sätt som du tycker är bäst. Jag har själv studerat många språk (engelska, spanska, franska, tyska, latin, italienska och kinesiska), så jag vet hur det är att lära sig ett nytt språk. Jag har också studerat svenska som andraspråk för lärare. Med mig kan du förbättra ditt uttal, lära dig mer om grammatik, och öva på det som just du behöver mest.

Hur fungerar det?

Jag erbjuder lektioner i svenska som andraspråk/främmande språk på alla språkliga nivåer. Jag har arbetat med svenskundervisning sedan 2011; bland annat på Uppsala International Summer Session, på Folkuniversitetet i Uppsala, som svensklektor på universitetet i Lille i Frankrike (genom Svenska Institutet) och på Basic Swedish på Uppsala Universitet. Sedan 2018 jobbar jag på The Swedish Program i Stockholm. Den privatundervisning jag erbjuder innebär att en enskild student eller en mindre grupp på 2-4 personer får ett visst antal lektionstimmar per vecka enligt överenskommelse. Lektionerna kan äga rum på studentens arbetsplats, hemma hos honom eller henne, i en lokal som jag tillhandahåller, eller på distans via nätet. Alltså finns det stort utrymmet för flexibilitet. Med privatlektioner kan studenterna studera i sin egen takt, på det sätt som de trivs bäst med, på tider som passar dem (men jag undervisar helst på vardagar under kontorstid, 9-18). Jag engagerar mig mycket i mina studenters lärande och planerar lektioner, övningar och läxor så att de blir så intressanta och givande som möjligt och uppfyller den enskilda studentens behov.

Vad kostar det?

Priserna för privatlektioner varierar beroende på antal studenter, tid, plats, frekvens och upplägg. Därför kan jag inte säga vad det kostar förrän jag vet vad du tänker dig. Men ett ungefärligt pris är 500-600 kr per lektionstimme inklusive moms. Om fler än en person deltar i undervisningen blir priset lägre för var och en. Kontakta mig så pratar vi mer!

Jag kan även ge lektioner i spanska. Kontakta mig gärna för mer information.